En quiz trenger en quizmaster – en som leser spørsmål og svar, og sørger for resultater. Det er ofte, men trenger ikke være den samme som lager spørsmålene.  Du kan kjøpe quizen av oss, og bruke din egen quizmaster til å holde quizen.

Av og til oppstår det feil, eller det dukker opp alternative svar som spørsmålsforfatter ikke har tenkt på. Da er det bra å ha en snarrådig og fleksibel quizmaster, som kan ta en god avgjørelse på hva som skal og ikke skal godkjennes. En god quizmaster er medgjørlig, men ikke dumsnill. Vi forsøker så godt vi kan å unngå feil, men etter å ha skrevet flere ti tusener av spørsmål og svar, vet vi at det ikke alltid lar seg gjøre å tenke på alt. Men ta kontakt ved tvil, enten underveis i quizen eller i etterkant, så bidrar vil til å finne beste løsning.

Vi kan også stille med quizmaster om ønskelig, til firma-arrangementer, men også til å holde lokale pubquizer.